ประกาศทางกฎหมาย

ไซต์นี้เผยแพร่โดย CG Beauty Ltd. ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่เลขที่ 4/1 ซอยสุขุมวิท 49/10 คลองตันเหนือ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

โทรศัพท์: + 66 (0) 095 496 7291

การเข้าถึงเว็บไซต์

เราเตือนคุณถึงคุณลักษณะและข้อจำกัดของอินเทอร์เน็ต และปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับผลที่ตามมาที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคล

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เราโดยสมัครใจในขณะที่ใช้เว็บไซต์ของเรา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลของฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 1978 คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ ซึ่งสามารถทำได้โดยการส่งอีเมล [email protected]. ข้อมูลของคุณมีไว้สำหรับการใช้งานของ CG Beauty Ltd. เท่านั้น

ทรัพย์สินทางปัญญา

ส่วนประกอบของเว็บไซต์ของเรา รวมถึงข้อความ การนำเสนอ ภาพประกอบ เครื่องหมายการค้า โครงสร้างแบบต้นไม้ เลย์เอาต์และการจัดรูปแบบ เป็นและยังคงเป็นทรัพย์สินเฉพาะของเรา การทำซ้ำ คัดลอก หรือใช้ด้วยวิธีการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเราหรือของคู่ค้าของเราจะถือเป็นการละเมิดที่อาจนำไปสู่กระบวนการทางกฎหมาย

ข้อมูล

ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น ไม่ว่าในกรณีใด ควรใช้เฉพาะในเวลาที่โพสต์ทางออนไลน์ ไม่ใช่ในเวลาที่อ่าน ไม่มีความรับผิดเกิดขึ้นในส่วนของเราอันเป็นผลมาจากข้อมูลนี้

เครดิต

ออกแบบ www.gobertrand.fr – Bertrand Gobert, 94 Rue Nollet, 75017 Paris

การผลิต www.wonderartfactory.com – Wonder Art, 49 Boulevard de Port-Royal, 75013 Paris